Verkoopprocedure & Bouwtijd Badhuis

25e november 2019

Sluit inschrijving via deze website


26 November 2019

ontvangt iedereen die zich ingeschreven heeft voor het Badhuis (dus niet op het algemene inschrijfformulier!) een optieverzoekformulier, waarop u uw voorkeuren tot koop kunt aangeven.
Naast dit optieverzoekformulier wordt ook de technische omschrijving en de kopers optie lijst toegezonden.


Op uiterlijk maandag 02 december 2019 dienen deze formulieren retour te zijn.


Op 06 december 2019

krijgt u van een van de makelaars bericht of we uw optieverzoek tot aankoop hebben kunnen honoreren.


Verwachte bouw en bouwtijd:

  • Start bouw: nadat 80 % is verkocht, streven voorjaar 2020.
  • Voorbereiding: asbestsanering historische Badhuis en sloopwerkzaamheden omliggende gebouwen, ca. 2/3 maanden.
  • Bouwtijd: ca. 250 werkbare dagen nadat de eerste woonvloer gereed is.
  • Oplevering appartementen naar verwachting eerste kwartaal 2022
Top